INFORMACE   O   STRAVOVÁNÍ 

 

Informace na stránkách   www.sjsvornost.webnode.cz

 

Odhlašování – přihlašování strávníka

     - odhlášky  a  přihlášky ke stravování nejpozději do 12,30 hodin předešlého pracovního dne

                                 tel. číslo  541 212 868    (v nepřítomnosti záznamník )

                                 e-mail   jid.svornost@email.cz

                                 úřední hodiny u okénka v kanceláři stravné   9,30 – 12,00 hod       12,45 – 13,30 hod.

Oběd možno vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování §4  odst. 9, ve

znění pozdějších předpisů)

Výdej oběda

     -  v jídelně 11,30 – 13,45 hod.

     -  do jídlonosičů 11,00 -  12,00 hod. pouze první den  nemoci

 

Finanční normativ pro strávníky – pro věk dosažený ve školním roce (1.září – 31.srpen)

              7 - 10 let                      28,- Kč / oběd

            11 -  14 let                     29,- Kč / oběd

            15 a více let                   31,- Kč / oběd

- uvedená cena je zvýhodněná ( pouze za potraviny)

- stravování v době prázdnin, ředitelského volna, apod. -  za plnou cenu oběda tj. včetně ostatních nákladů         

Cena oběda pro cizí strávníky      60,-- Kč

Čipy

     - k výdeji  a volbě oběda je nutné zakoupit čip 60,- Kč (není to záloha – nevrací se).

čip slouží po celou dobu školní docházky

 

Internetové objednávání

    - přihlašovací adresa   strav.nasejidelna.cz/0024

    - přihlašovací jméno a heslo je shodné, skládá se z prvních pěti písmen příjmení a var. symbolu strávníka

(příklad: Nováková   var.symbol 1234   =   novak1234),  na složence  var. symbol  poslední čtyři čísla

 např. na měsíc září 2015 =   09151234

 

Podmínky pro stravování

     - přihlášeni jsou strávníci do výše kreditu,   tzn. ti co  mají na své kartě finanční prostředky (úhrada stravného nebo přeplatek z minulých měsíců),  pokud se nechcete stravovat je nutné obědy odhlašovat

 

- po připsání platby  na účet školní jídelny  strávníka  od dalšího pracovního dne přihlašujeme ke stravování

 

Platba stravného          č. účtu školní jídelny  208 506 369/0600

      - inkasním způsobem z účtů – v bance zřídit svolení k inkasu ve prospěch sběrného účtu 101057751/0800 (částka a var.symbol se neuvádí), nahlásit školní jídelně číslo účtu ze kterého můžeme inkasovat stravné pro Vaše dítě – trvale přihlášeno.  Z Vašeho účtu bude částka strhávána  15tého  v měsíci. Veškeré změny nutné hlásit ve školní jídelně. Úhrada se provádí dopředu,  tzn.  srpen  až  květen, přes prázdniny se stravné nestrhává (není nutno rušit inkasní příkaz).

     -  složenkou

     -  jednorázovým příkazem z účtu

Případné přeplatky stravného se projevují při platbě na následující měsíc, zohledněné ke dni vytvoření podkladů

 

Vracení přeplatků po ukončení stravování

     – přeplatky strávníků, kteří ukončili stravování ve školní jídelně se vrací na účet  –  v červenci po uzávěrce minulého školního.roku

     - pokud máte přednastavenou platbu složenkou je nutné oznámit školní jídelně číslo účtu, na který má být případný přeplatek poukázán